top of page

4.

Kurumsal Hizmetlerimiz

  • KOÇLUK EĞİTİMİ

Koçluk eğitimi 12 saat, 5 modülden oluşan rehber öğretmen ve branş öğretmenlerinin koçluk
becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

    Eğitim Modülleri

  1. Koçluğa giriş

  2. Problem tanımlama

  3. Beklenti yönetimi

  4. İletişim becerileri

  5. Koçluk planının hazırlanması

Programda teorik ve uygulama kısımları iç içe bulunmakta, katılımcılara aktarılan teorik bilgileri
deneyimleme imkanı sağlanmaktadır.

  • ERGENLERLE TERAPÖTİK KARTLAR UYGULAMALARI

Terapötik kartlar dışa vurum teknikleri arasında en kullanışlı olanlardan biridir. Bu tekniğin
uygulanmasında uygulanacak gruba ve uygulama biçimine göre farklılıklar görülür.
Ergenlerle terapötik kartlar uygulamalarında, ergen grupta kartların kullanım biçimleri, kartların farklı
uygulama yöntemleri aktarılarak katılımcılara alternatif kullanım becerileri kazandırılmakta ve
uygulama imkanı verilmektedir

  • Z KUŞAĞIYLA İLETİŞİM

Gerek okullarda çalışan gerek yeni kuşak danışanlar gören ruh sağlığı uzmanları için “iletişim” en
temel ihtiyaçlardan biridir.
Z kuşağıyla iletişim seminerinde, Z kuşağının dilini anlamak, karşı tarafı anladığını hissettirebilmek için
teorik bilgiler, vaka örnekleri paylaşılırken; katılımcı öğretmenlerin Z kuşağı ile anlaşma becerisini test
etmesi için uygulama bölümü de bulunur.

  • 8 ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SEMİNERLER

Geliştirdiğimiz Showinar (show + seminer) programları ile ilgili detaylı bilgiler ve referans
listemiz ayrıca mevcuttur. Seminerlerimizin kısa tanıtımı ve içerikleri şu şekildedir:
Komedi ve motivasyonun bir araya geldiği seminerler iki kısımdan oluşup birinci kısım stand-
up kısmıdır. Bu kısımda sınav, okul ve aile ve öğrencilerin yaşamlarından kesitler mizahi bir
dille sunulur. İkinci kısım motivasyon kısmı olup öğrencilerin hazırlık sürecinin neresinde
olursa olsun sınava karşı motivasyonlarını yükseltici ve öğrencinin de katılımı ile
gerçekleştirilen etkinliklerden oluşmaktadır. Programlarımız yönetmen/oyuncu Ali Rıza Kara
yönetiminde sahnelenmektedir.
Programlar, akademik başarısı ne olursa olsun öğrenci kitlesinin tamamını kapsayıcı ve eğitim
kurumunda yapılan çalışmaları destekleyici olacak şekilde hazırlanmıştır.

bottom of page