top of page

1.

Bireysel Hizmetlerimiz

 • TESTLER

  • MOXO Dikkat Testi: 6-12 yaş aralığındaki çocuklarda ve 13-65 yaş arası yetişkinlerde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar.

  • CAS Testi: 5-17 yaş aralığında yer alan bireylere uygulanan bir testtir. Testin iki ayrı grubu vardır. Bunlar  5-17 ve 8-17 yaş olmak üzere ayrılmıştır. CAS testi  okula başlama yaşı gelen çocuklara uygulandığında, alt ölçeklerde en kapsamlı ve en güvenilir sonucu veren testtir. Aşağıdaki durumların tespitinde kullanımı sıklıkla tercih edilmektedir.

   • Üstün Zekalıların Tespiti

   • Öğrenme Güçlüğünün tespiti

   • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin tespiti

   • Zihinsel Engeli Olan Çocukların tespiti

   • Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocukların tespiti

   • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların tespiti

   • Planlama Problemleri Olan Çocukların tespiti

  • WISC-R Zekâ Testi: 6 ile 16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır, çocuğu kendi yaşıtlarıyla karşılaştırarak bununla ilgili bir sonuç vermeyi hedefler.

  • Denver II Testi: 0-6 yaş arasındaki çocuklara varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir.

  • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri: 

 • D2 Dikkat Testi: 9- 60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkati ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir. Bu test ile psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesi değerlendirilmektedir.​

 • MÜDAHALE PROGRAMLARI

  • PREP Programı: Okuma, anlama ve anlamlandırma süreçlerinde problem yaşayan, ilkokul çağına gelmiş ancak yaşına uygun beklenen okuma performansını göstermeyen çocuklar için geliştirilmiş bir güçlendirme programıdır.

  • Attentioner Dikkat Programı7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili biçimde iyileştiren bir eğitim programıdır.

  • YBT-PASS Bilişsel Müdahale Programı:  CAS testi uygulamasından sonra bireyin zenginleştirilmesi gereken bilişsel alanlarına yönelik bir öğretici müdahale programıdır. Her bireyin CAS sonucu birbirinden farklı olması nedeniyle bireye özel olarak hazırlanan, son derece zengin bir programdır

bottom of page